قوانين کلی مربوط به خدمات شبکه ارتباطات لوناپارس


قوانین و شرایط استفاد خدمات اینترنت پرسرعت شبکه ارتباطات لوناپارس

 

 

قرار داد اشتراک خدماتاینترنت پرسرعت:

تبصره : اعلام موافقت با قرارداد مذکور (( واقع در سايت اعلام شده از سوي نماینده آسیاتک)) شبکه ارتباطات لوناپارس به منزله انعقاد قرارداد بين مشترک و شرکت مي باشد.

 

ماده 1 : موضوع قرارداد

بر قراري اتصال مشترک به شبکه آسیاتک روی بستر سیم مسی و از طریق فناوریDSLبه صورت اشتراکي مطابق با نوع در خواست مشترک در فرم درخواست سرویسکه به تاييد مشترک رسيده است.

ماده 2 : مدت قرارداد

مدت این قرارداد از زمان برقراری اولین ارتباط مشترک با شبکه یا 3 روز پس از اعلام رانژه خط مشترک شروع و تا پایان مدت اشتراک مطابق درخواست مشترک که در فرم درخواستسرویسکه به تاييد مشترک رسيده است ، خواهد بود.

تبصره 1:پس از اتمام مدت اشتراک قرارداد تمدید اشتراک به صورت دوره ای و بر اساس شرایط و ضوابط جدید آسیاتک می باشد.

تبصره 2: در صورت عدم شارژ مجدد بعد از پایان دوره بعد از مدت 72 ساعت اینترنت دایر شده بر روی خط تلفن قطع و جمع آوری خواهد گردید.

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مشترک بايد قبل از آغاز بهربرداري از خدمات مندرج در ماده 2 در ابتداي هر ماه هزينه خدمات ، عوارض و آبونمان مخابرات را مطابق تعرفه شرکت بپردازد.

تبصره 1 : هزينه هاي آبونمان و عوارض براي هر ماه دريافت خواهد شد.

تبصره 2 : پرداخت 3 ماهه و 6 ماهه و يکساله هزينه يک جا بترتيب مشمول درصد تخفيف ذکر شده در سايت مي باشد.

ماده 4 : تعهدات و شرايط کاري مشترک

مشترک تا زماني که از خدمات شرکت استفاده مي نمايد ، مقيد و ملزم به رعايت شرايط زير مي باشد.

1- مشترک متعهد است کليه قوانين جمهوري اسلامي ايران و شرکت مخابرات ايران و سازمان تنظيم مقرارت و ارتباط راديويي را رعايت نموده و خود مشترک و هر شخص حقيقي يا حقوقي که از اين خدمات شرکت استفاده مي نمايد تعهد مي نمايد که از خدمات شرکت براي مقاصد غير قانوني ، غير اخلاقي و يا برخلاف شئونات اسلامي ، انتقال ويروس کامپيوتري ، تهديد ، آزار و ايجاد مزاحمت براي اشخاص ثالث يا به طور کلي هر بهره برداري غير مجاز استفاده ننمايد و مسوليت عدم رعايت اين تعهدات به عهده مشترک مي باشد.

2- مسوليت محتواي نامه ها اوراق و پرونده هاي ارسالي از اين سرويس بر عهده مشترک مي باشد.

3- اعلام هرگونه تغيير آدرس ،شماره تلفن ، ایمیل و ... به امور مشترکين شرکت حداکثر طي چهار روز به عهده مشترک مي باشد در غیر این صورت کلیه عواقب و خسارات ناشی از آن بر عهده مشترک خواهد بود.

تبصره : کليه ارتباطات به آخرين آدرس ايميل يا شماره موبايل اعلام شده از طرف مشترک انجام مي شود و شرکت هيچ تعهدي در قبال تغييرموارد فوق به مشترک ندارد.

4- مشترک حق واگذاري حقوق و تعهدات مرتبط ناشي از اين اشتراک منجملهIPتخصيص يافته توسط شرکت را جزئا" و يا کلا"به غير را ندارد و مشترک متعهد مي باشد از فروش مجدد و يا ارائه خدمات ثانويه به اشخاص ثالث به هر نحوي خودداري نمايد مگر با موافقت کتبي شرکت و درهر حال مسئوليت هرگونه استفاده غير قانوني و غير مجاز و يا ايجاد اخلال به عهده مشترک مي باشد.

5- مشترک حق ارائه سرویس های تلفن اینترنتی ( مانندterminateو غیره ) با استفاده از موضوع قرارداد را نخواهد داشت.

6- آموزش نصب و راه اندازي سرويسADSLبه صورت تلفنی 100000 ریال و درصورت نياز به راه اندازي درمحل كاربر جهت هر بارمراجعه پرسنل فني به محل ، مبلغ 150000 ریال اخذ خواهد شد .

7- در سرويس هاي فوق حداکثر سرعت ارتباط با اينترنت در اغلب ساعات روز مطابق درخواست قابل استفاده مي باشد و اختصاصي نمي باشد.

8- سرويسهاي بالاتر از 128 كيلوبيت دريافت ; اداري محسوب مي گردد .

9- در سرويسهاي حجمي درصورت اتمام مدت فاکتور آخر و عدم استفاده حجم خريداري شده به فاکتور بعد منتقل نمي گردد.

10- درصورت اتمام سرويسهاي حجمي زوتر از يك ماه مشترك ميتواند براي شار‍‍‍ژ جديد اقدام نمايد.

11- ارتقاء سرعت سرويس در هر زمان با پرداخت هزينه در محدوده نوع سرويس قبلي امكان پذير مي باشد.

12- درصورت اتمام هر نوع از سرويسها مشترك مي تواند براي شار‍‍‍ژ جديد از سرويسهاي ديگر نيز استفاده نمايد.

13- كليه سرويسها داراي آدرس اينترنتي (IP Valid) به صورت متغير (Dynamic) مي باشد و در صورت نياز به (IP Valid) اختصاصي (Static) در هر زمان با پرداخت هزينه مربوطه امكان پذير مي باشد.

14- خريد مودم از اين شركت اجباري نمي باشد ولي به مشتركين پيشنهاد مي شود جهت پيشگيري از مشكلات پيش بيني نشده و ارائه پشتيباني بهتر و همچنين تاييد صلاحيت مودم مورد استفاده خود از يكي از انواع مودم هاي آزمايش و ارائه شده آسیاتک استفاده نمايند.

15- در صورت اتمام مدت سرويس و عدم شارژ مجدد حداكثر سه روز بعد ، ارتباط خط از طريق مخابرات جمع آوري مي شود در غیر این صورت هزینه دوره بعد از انتهای سرویس قبلی محاسبه خواهد شد و یا مشترك مي تواند در صورت تمايل و تایید شرکت براي نگهداري از اشتراك خود با پرداخت آبونمان مربوطه حداكثر تا 1 ماه رزرو بماند.

16- كليه سرعتها و حجم هاي تعريفي بر اساس بيت بر ثانيه مي باشد و مشتركان دقت نمايند با سرعت بايت بر ثانيه كه براي سنجشDownloadاستفاده مي شود در انتخاب سرويس اشتباه ننمايند.

17- در صورتي مشترکان سرويس حجمي چند ماه شارژ کنند حجم آنها تجميعي محاسبه مي شود و در طول ماههاي شارژ شده قابل جا به جايي است.

18- در صورتی که مشترک مودم مورد نیاز خود را از آسیاتک خریداری نماید ، پس از تحویل مودم به ایشانتا 48 ساعت قابل تعویض بوده و پس از سپری شدن این مدت به هیچ عنوان قابل عودت نخواهد بود.

ماده 5 : تعهدات شرکت

1-آسیاتک متعهد به تحویل موضوع قرارداد تا درگاه خروجی مودم مشترک می باشد ، مشروط بر اینکه مشترک به کلیه تعهدات خود عمل نماید.

2 - شرکت متعهد است کليه اطلاعات ثبت شده از سوي مشترک را محرمانه تلقي نموده و از افشاء آنها نزد ديگران خودداري نمايد.

3- شرکت در موارد زير در خصوص قطع خدمات مسئوليتي به عهده نخواهد داشت.

1-3- بروز اشکال و اختلال در شبکه هاي مخابراتي و انتقال داده هاي شرکت مخابرات ايران و ساير شرکت هاي مخابراتي و يا در اينترنت جهاني

2-3- هرگونه دستکاري و ايجاد تغييرات در تجهيزات ارتباطي واگذاري به مشترک يا پيکره بندي سيستم رايانه هاي مرتبط به آن توسط وي يا اشخاص غير مرتبط با شرکت

3-3- بروز اشکال به هنگام رفع نقص تجهيزات مشترک

4-3- رفع اشکال شبکه شرکت با علام قبلي به مشترک

5-3- قطع تلفن مشترک از سوي مخابرات يا مراجع قانونی

4- شرکت خدمات پشتيباني فني به مشترک را در شهر تهراندر ایام هفته به صورت شبانه روزیتعهد مي کند.

تبصره : پشتیبانی مشترکین سایر استان ها طبق قوانین نمایندگی می باشد.

5 - شرکت هيچ گونه تعهدي نسبت به ارائه سرويس در صورت مشکلات پيش آمده از طرف مخابرات اعم از عمليات کابل برگردان ، تبديل شدن خط تلفن به حالتPCMيا فيبر نوري و غير نخواهد داشت.

ماده 6 : خط مشي استفاده از سرويس ها:

هدف اين قانون ، اطمينان خاطر از دريافت سرويس پرسرعت و مطمئن در تمامي ساعات روز است .بي گمان اطلاع داريد که خدمات دسترسي به اينترنت، به صورتShareيا به اشتراک گذاري شده به مشتريان ارايه مي شود. حال آنکه شبکه آسیاتک از رويه ها وعرف معمول شرکت هاي اينترنتي در کشور هاي پيشرفته تبعيت نمي کند و براي افزايش خشنودي مشتريان ضريب اشتراک گذاري را تا حد بسيار قابل توجهي کاهش داده است و همچنین میزان مصرف برخی از سرویس های حجمیدر ساعات خاصی از روز شاملدرصدی از تخفیف می شودلذادر چنين شرايطي اگر گروهي از مشتريان اقدام به دريافت فايل هاي پر حجم يا استفاده از نرم افزار هايPeer-to-Peerکنند ،ممکن است مصرف بالاي پهناي باند منجر به کاهش پهناي باندي شود که شما از آن استفاده مي کنيد که آنگاه اين موضوع مي تواند در ساعات اوج مصرف افت سرويس شمارا نيز در پي داشته باشد لذا چنانچه شما از نرم افزار هاي اشتراک گذاري فايل استفاده نمي کنيد يا اقدام به دريافت فايل هاي پر حجم نمي کنيد اين قانون شما را هيچ گاه تحت تاثير قرار نخواهد داد حال آنکه اگر از نرم افزار هاي ياد شده استفاده مي کنيد خواهشمند است با تغيير زمان استفاده از آنها و انتقال آن به روزهاي تعطيل يا ساعتي غير از اوج مصرف از سرويس خويش استفاده کنيد و اگر مصرف شما برخي از اوقات بالا باشد از نظر شبکه آسیاتک مشکلي ندارد ، مگر آن که الگوي مصرف بالا به صورت يک نواخت تکرار شود.

اگر مصرف به صورت مستمر بالا باشد ، کارشناسان فروش با شما تماس مي گيرند و پيشنهاد استفاده از سرويس اختصاصي را خواهند داد . چنانچه در اين شرايط مشتري قانع به استفاده از سرويس اختصاصي نشود روند مستمر مصرف تداوم يابد اين موضوع ممکن است شبکه آسیاتک را براي حفظ حقوق چندين هزار کابر ديگر ناگزير از معلق يا مسدود کردن سرويس کند.

 

ماده 7 : فسخ قرارداد :

1 - مشترک حق فسخ اين قرار داد را به هر شکل از خود سلب و ساقط مي نمايد. لذا در صورت تمايل مشترک به عدم استفاده از سرويس هيچ گونه وجهي تا پايان دوره به مشترک مسترد نخواهد شد.

2- در موارد ناشي از حوادث غير مترقبه ((فورس ماژور)) ونه محدود به جنگ ، اعتصاب ، حوادث طبيعي مانند زلزله ، سيل آتش سوزي ، وضع قوانين و مقررات مسوليتي متوجه شرکت نخواهد بود و در اين صورت مشترک مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

3- چناچه مشترک به هر يک از تعهدات خود عمل ننمايد شرکت مي تواند ارائه خدمات به مشترک را متوقف نمايد و مجاز است ارتباط مربوطه را از طريق مخابرات قطع نمايد بديهي است در اين صورت مبلغ باقيمانده حق اشتراک مسترد نخواهد شد مشترک ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.کلیه حقوق مالی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به شبکه ارتباطات لوناپارس می باشد.
2023 © Copyright & All Right Reserved By Lunapars Internet & Voip Service Provider

کنسرسیوم فرهام افق پارس (شبکه ارتباطات لوناپارس) نماینده رسمی پیشگامان توسعه ارتباطات دارای مجوز ارتباطات ثابت به شماره 17-94-100 از سازمان تنظیم مقررات در ارایه خدمات اینترنت پرسرعت و تلفن ثابت در سراسر کشور
انصراف